Özel Projeler

  • Dünya Bankası B Grubu Fizibilite Çalışması  Mersin, Çankırı, Erzurum, Elbistan ve Bodrum Yarımadası Belediyeleri için belediyelerin ihtiyaçlarının ve gerek teknik ve gerekse mali yeterliliklerinin irdelenmesi: Kanalizasyon, İçmesuyu, Atıksu, Arıtmaları kapsayan altyapı fizibilite raporlarının hazırlanması.
  • İstanbul Genelinde Derelere Ait Taşkın Risk Haritaları İstanbul Genelinde belli derelerin Taşkın Risk Haritalarının M11, MikeFlood ile modellenerek oluşturulması. Data temini ve Hidrolik Modelleme çalışmaları.
  • Batman Katı Atık Projesi Deponi sahası için üç boyutlu modelleme ile optimizasyonun gerçekleştirilmesi, tesis sahası içindeki tüm binaların detay tasarımı;  Belediye yetkilileri için atölye çalışması ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi; Antalya’da Katı Atık Tesisi’ne teknik gezi düzenlenmesi.
  • Alaplı (Zonguldak) Derin Deniz Deşarjı Projesi
  • Ordu Derin Deniz Deşarjı Projesi